Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

ДЮФА "Загорчета"

адрес: гр. Нова Загора 8900, ул. "Петко Енев" #50
представител: Енчо Енчев

участва в категории: Обучение
Изкуство и култура

Детско юношески фолкорен ансамбъл "Загорчета" е основан през 1987 г. с цел да издирва, съхранява и популяризира богатия български музикален, песенен и танцувален фолклор.
За контакти
(00359)-457 / 6-41-21; 6-27-34
(00359)-457 / 6-43-03
http://zagorcheta.hit.bg/
11 март 2009
2537
други подобни визитни картички
ул. Васил Левски #9