Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

културен дом къща "Минко Балкански"

адрес: ул. "Стоян Омарчевски" 8
представител: Злати Костов

участва в категории: Изкуство и култура

За контакти
0457/6-91-54; 0889-11-92-32; 0878824430
http://balkanskifoundation.org/
17 февруари 2018
1686
други подобни визитни картички
пл. Свобода №5
гр. Нова Загора 8900, ул. "Петко Енев" #50