Именити личности

видни личности свързани с новозагорският край

общественици и революционериДиньо П. Сивков, Петко Енев, Стоил Войвода, Апостол Дограмаджиев
учениМинко Балкански, Георги Петров
спортистиДрагия Колев, Никола Данев, Живко Вангелов, Петко Йорданов
художнициРуси Карабиберов, Каля Зографова, Иван Кънев, Христо Минчев - Стонса
политициСтоян Омарчевски, Ренета Инджова, Неделчо Беронов, Севда Севан
другиУста Гено Арабаджията, Илия Аврамов, арх. Никола Николов
Неделчо Беронов

Неделчо Беронов

Юрист, икономист, кандидат за президент
Неделчо Беронов е роден на 22 юли 1928 г. в Нова Загора. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Кримент Охридски” през 1951 година. Защитава доцентска десертация през 1972 г. в УНСС (тогава ВИИ “Карл Маркс”). Заемал е редица отговорни длъжности в правната система на България. В периода 1954-1991 г. е арбитър и главен арбитър в Държавния арбитраж в Стара Загора, Сливен и Варна. Над 20 години е бил арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата. Хоноруван е за доцент по гражданско и облигационно право през 1997 г. Преподава правни науки в редица университети. През 1997 г. става депутат от квотата на ОДС и член на комисията по правни въпроси в 38-то Народно събрание. От 1997 г. е член на Конституционния съд, където през 2003 г. бива избран с пълно мнозинство за негов председател. Семейството на доц. д-р Неделчо Беронов е предимно от университетски преподаватели – жена му Анна е професор в Медицински университет – Варна, синът му Камен е доктор на математическите науки на университета в Киото и настоящ преподавател в Германия.
Неделчо Беронов се надпреварва за президентският пост на Президентски избори 2006 г. където остава трети с 9,7% (271 078 гласа).
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари