Именити личности

видни личности свързани с новозагорският край

общественици и революционериДиньо П. Сивков, Петко Енев, Стоил Войвода, Апостол Дограмаджиев
учениМинко Балкански, Георги Петров
спортистиДрагия Колев, Никола Данев, Живко Вангелов, Петко Йорданов
художнициРуси Карабиберов, Каля Зографова, Иван Кънев, Христо Минчев - Стонса
политициСтоян Омарчевски, Ренета Инджова, Неделчо Беронов, Севда Севан
другиУста Гено Арабаджията, Илия Аврамов, арх. Никола Николов
Диньо Петров Сивков (1838 - 1898)

Диньо Петров Сивков (1838 - 1898)

Революционер и книжовник. Основател на първото читалище в града
Диньо Петров Сивков е роден в с. Загорци, новозагорско през 1838 г. Първоначалното си образование завършва в Нова Загора, а гимназиалното получава във Великотърновското училище. Заминава за Цариград, където изучава френски и турски език. Свързва живота си както с тогавашните книжоносци, така и с българските революционери и борци. Завърнал се в Нова Загора като високообразован млад човек бързо се утвърждава сред гражданството като учител а по-късно и директор на местните четвъртокласни училища. Развива и революционна дейност като секретар на Новозагорския революционен комитет, основан от Васил Левски. Освободителната война го заварва сред пострадалите и заточените. Само ускорените събития го спасяват от бесилото. След Освобождението Д. П. Сивков се завръща в родния край и се отдава изцяло на обществена и просветна дейност. Написва Граматика на българския език. Новозагорци го издигат за кмет на града, а през 1892 г. е избран за народен представител от Новозагорската избирателна колегия. През 1870 г. заедно с по-будните и образовани наши съграждани основава читалище "Развитие", на което става председател и е такъв до смъртта си. Той завещава своите 90 декара от доходите на които да се издържа читалището, а след продажбата им, през 1923-5 г. се построява сградата на часовника.
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари