Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

ЕТ АНИ-АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

адрес: Ж.К.ЗАГОРЕ БЛ 4 ВХВ АП40
представител: АНГЕЛ АНГЕЛОЖ

участва в категории: Транспортни услуги

ТРЕНСПОРТНИ УСЛУГИ ДО 2,5  T
За контакти
6-66-32
10 август 2008
1377
други подобни визитни картички
ВИЛ taxi
0898 838 919; 0457 6 155; 0885 224 666; 0877 369 000
Нова Загора