Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

ЕТ АНИ-АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

адрес: Ж.К.ЗАГОРЕ БЛ 4 ВХВ АП40
представител: АНГЕЛ АНГЕЛОЖ

участва в категории: Транспортни услуги

ТРЕНСПОРТНИ УСЛУГИ ДО 2,5  T
За контакти
6-66-32
10 август 2008
798
други подобни визитни картички
ул. 14-ти Януари #77
Nova Zagora,ul."Petko Enev" 101