Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

Клинична лаборатория "Д-р Щърбанова"

адрес: ул. Петко Енев #56

участва в категории: Медицина

За контакти
0457 / 6 56 05
21 юли 2008
3236
други подобни визитни картички
ЕТ
гр.Нова Загора ул."Тунджа'1
ул. Петко Енев 50 (старата община) кабинет № 6 тел. 0894 76 24 81