Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

"Палиррия - България" ЕООД

адрес: ул. Просвета №2А

участва в категории: Храни

Производство на готови храни на зеленчукова основа в херметически затворени опаковки

За контакти
0457 62792
info[кльомба]palirria[точка]net
http://www.palirria.com
26 октомври 2017
15789
други подобни визитни картички
ул. Ангел Кънчев 68