Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

доставка на пясък и фракции филц, чакъл и нула

адрес: ул. "Петко Енев" №100

участва в категории: Строителство
Транспортни услуги
Складове и магазини

доставка на пясък и фракции филц, чакъл и нула

Продажба и доставка на инертни материали - пясък, ситен и едър филц, мус (нула). Транспорт до 3 кубика.


За контакти
0888 625 808; 0457 6 32 00
19 октомври 2019
2532
други подобни визитни картички
склад метали
ул. "Петко Енев" №100