Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

Дружество за спорт и туризъм „НОВА 07”

адрес: ул. „Васил Левски” 58
представител: Георги Миланов

участва в категории: Отдих и туризъм
Спорт


За контакти
0898 481 994
13 октомври 2009
1386
други подобни визитни картички
комплекс
големият парк