Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

Клуб каяк туризъм - "Тетида"

представител: Йонко Йорданов

участва в категории: Отдих и туризъм
Спорт

За контакти
0887-433-126
13 октомври 2009
1130
други подобни визитни картички
СК
ул. Васил Левски № (военният клуб)
пл. Свобода, Читалищен дом, ет. 2