Задава се тройно увеличение на такса смет

Драстично увеличение на такса битови отпадъци предлага градоначалика Николай Грозев за 2021 година. 

Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗМДТ основният метод за определяне на размера на таксата е според количеството на битовите отпадъци. От общинската администрация обаче са преценили, че изчисляването на количеството изхвърляни отпадъци от отделните собственици е невъзможно. Поради това такса битови отпадъци за 2021 г. ще се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на услугата. 

По план-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, за чистотата на обществените територии в община Нова Загора през 2021 г. ще са необходими 3.6 млн. лв.

С оглед необходимата сума и с това, че домакинствата са основен източник на битови отпадъци кмета на града предлага за 2021 г. размера на такса смет за жилищните имоти да бъде 5‰, вместо досегашните 1,34‰.

За бизнеса такса смет ще остане на рекордните за България 7,5‰, при това върху по-високата измежду данъчната оценка и отчетната стойност на имота.

През тази година Община Нова Загора поднови договора за събиране и транспортиране до депо, на отпадъци с фирма "Сорико" ООД гр. Нова Загора. По това перо за 2021 г. са предвидени 1.3 млн лв. Договорът е за срок от 5 години.

Писмени предложения и възражения могат да депозират в деловодството на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. "24 май" №1 до 6-ти август.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари