Временен режим на движение във връзка с 24 май

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА 


На основание Закон за събранията, митингите и манифестациите и чл.З от Наредба за опазване на обществения ред и ползването на публичната собственост в община Нова Загора

 

РАЗРЕШАВАМ


Провеждането на празнично шествие в гр. Нова Загора по случай 24 май - празника на славянската писменост и култура. На основание чл.21 от Наредба за опазване на обществения ред и ползването на публичната собственост в община Нова Загора

 

ОПРЕДЕЛЯМ


Временен режим на движение по ул."Васил Левски" в участъка от ул."Добруджанска" до ул."Петко Енев", изразяващ се в:

  • Забранява се престоя и паркирането на МПС от 07:00 до 10:00 ч.
  • Забранява се движението и пресичането на МПС от 10:00 до 12:00 ч.
Въведения временен режим на движение да се обяви чрез местните средства за информация. Във връзка с нормалното протичане на мероприятието, спазване на реда и осигуряване безопасност на движението, н-к РУ на МВР да организира необходимото полицейско присъствие

                                                                      Кмет на Община Нова Загора
                                                                                                                      /Николай Грозев/
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари