Семинар: „Практическо използване възможностите на е-мрежата в бизнеса”

Фирма "ЛЕМА"ООД-Ямбол, работеща в областта на творческите индустрии организира нa 18 февруари, 2009 г. (сряда),  от 14.00 до 17.00 часа в залата на Бизнес-център - Нова Загора

 

o       Пресконференция
За отчитане на междинни резултати по изпълнение на проекта, финансиран по Програма ФАР BG2005 “Формиране на устойчиви работни места чрез създаване на мобилно студио за консултации, презентации и дистрибуция в помощ на творческите индустрии от Югоизточен регион”

o       Семинар: „Практическо използване възможностите на Е- мрежата в бизнеса”

на който ще получите отговор на много въпроси, пряко свързани с възможностите за развитие и бъдещо разрастване на дейността ви в Интернет и ще изясните за себе си:
- Доколко Интернет е подходяща среда за вашия бизнес?
- Как с минимални вложения можете да пренесете бизнеса си, или част от него в Мрежата?
- Как да стартирате нов он-лайн бизнес?

o       Ден на отворените врати, в който ще получите информация за:
- Възможности за финансиране на вашия бизнес чрез проект
- Подходящите за вас услуги, предлагани от Студио “ЛЕМА”

Вход – свободен!

Съпътстващи мероприятия:
Пътуваща изложба на ямболска художничка-приложничка – през деня
Презентация на Колекции`2009 на фирма Енерджетикс – от 18.00 до 19.30 ч.

ще коментирате ли?
  • dumpty111- чрез организиране на мероприятия, на които посетители няма, но има официални следи, че са се състояли.
    21 март 2009
  • dumpty111на проекта предварително. Фирма ЛЕМА няма да му осигури тези пари, а ще го баламосва с вкурси приказки колко модерен е Интернет и колко хубави са евпорейските или държавните пари. Забележете, тя щяла да разкрива УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА за един - може да се каже - доста неустойчив бизнес, какъвто е "създаването на мобилно студио за консултации, презентации и дистрибуция в помощ на творческите индустрии" в УВАТА. Така се оправдава усвояването на европейски пари - чрез организиране на мероприятия, на които посетители няма, но има официални следи, че са се състояли.
    21 март 2009
  • dumpty111Фирма ЛЕМА - Ямбол се е докопала до пари по ФАР, които някак трябва да оправдае. Затова организира семинари и презентации на тема сходна с тази как се произвежда топла вода. Всеки ученик знае как се използва Интернет в полза на собствен бизнес или друго нещо, което ни интересува. За възможността да бъде финансиран бизнес чрез проект може да даде консултация всяка община, бизнес-център или сайт на съответното министерство. Друг е въпросът, че малкият бизнес трябва да е готов да плати поне 40% от стойността на проекта предварително. Фирма ЛЕМА няма да му осигури тези пари, а ще го баламосва с вкурси приказки колко модерен е Интернет и колко хубави са евпорейските или държавните пари. Забележете, тя щяла да разкрива УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА за един - може да се каже - доста неустойчив бизнес, какъвто е "създаването на мобилно студио за консултации, презентации и дистрибуция в помощ на творческите индустрии" в УВАТА. Така се оправдава усвояването на европейски пари - чрез организиране на мероприятия, на които посетители няма, но има официални следи, че са се състояли.
    21 март 2009