Публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2010 г.

На основание чл.11 ал.6 от закона за общинските бюджети Община Нова Загора обявява, публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2010 година, което ще се проведе на 25.01.2010 г. от 14.00 часа в залата на Общината.
Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност в Деловодство, находящ се в Младежки дом, етаж 2 и на този адрес.

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА: Н. ГРОЗЕВ

ще коментирате ли?
  • dumpty111Какво обсъждане, какви 5 лева! Нима някой гражданин е посмял да припари. Сигурен съм, че освен журналисти, които да отразят заглавието на бюджета, прочетено от главната финансистка, там обикновени граждани е нямало. Но липсата им със сигурност не е била заснета от журналистите и затова остава скрита. Но това не пречи мероприятието да се счете за проведено. Голям смях е това гражданското общество в малките градове като Нова Загора, където цари здрав селски манталитет.
    24 февруари 2010