Публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2009 г.

П О К А Н А

 


         На основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети Община Нова Загора обявява, публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2009 година, което ще се проведе на 09.03.2009г. от 14:00 часа в залата на общината.
       Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност в Информационния център, находящ се в Младежки дом, етаж II и на електронната страница на общината от 26.02.2009г. до 06.03.2009г. включително.

 

                                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА :
                                                                                                                                             /Н. ГРОЗЕВ/
ще коментирате ли?
  • dumpty111надеждно защитени срещу негативно отношение от страна на общинската администрация. По тази причина на такива обсъждания граждани няма - има по няколко предварително инструктирани журналиста, които да заснемат "събитието" и после да го дават по телевизията, като стриктно избягват да показват дали има или няма присъстващи граждани.
    21 март 2009
  • dumpty111Местната общност Проекта за Бюджет за която и да било година изобщо не я интересува. Не само защото няма навик да се отнася отговорно към бъдещето си, а и защото няма възможност за допълнителна информация относно скритите мотиви, довели до включването в бюджета на някои от апетитните за частни фирми и интереси разходи. А най-важното е, че правенето на забележки или допълнения се заплаща с неприязън от страна на ръководството на общината. Всяко публично обсъждане е лишено от смисъл, ако критикуващите не бъдат надеждно защитени срещу негативно отношение от страна на общинската администрация. По тази причина на такива обсъждания граждани няма - има по няколко предварително инструктирани журналиста, които да заснемат "събитието" и после да го дават по телевизията, като стриктно избягват да показват дали има или няма присъстващи граждани.
    21 март 2009