Професор Минко Балкански на 80 години

Минко Балкански е роден в с. Оряховица, Старозагорско, на 24 юли 1927г. На 14 години завършва гимназия. На по-малко от 15 години става студент по физика. На 27 години вече е професор в Сорбоната - Франция. От 1960 е преподавател и ръководител на катедра по физика на твърдото тяло.
За първи път през 1986 г. европеец получава престижната награда "Фон Хипел" за големи постижения в науката на материалите. Името е Минко Балкански.
ще коментирате ли?
 • Dumptyкато нищо може да се формира мнозинство, което да върне на улицата старото й име - на Преславския конен полк, освободил Нова Загора 1877 г.
  18 януари 2009
 • Dumptyмалки капиталовложения за облагородяване на настоящата улица "Минко Балкански". Пък ако ще това да стане и на принципа "С чужда пита - майчин помен", който професора прилага при всичките си благодедяния. А именно - да мобилизира за влагане в цяла България средства, които не са негови, а са събрани от заможни хора в Западна Европа. Ако продължава да си мисли, че жителите на улицата са му длъжни за неща, за които му са длъжни други, в някой общински съвет в бъдеще като нищо може да се формира мнозинство, което да върне на улицата старото й име - на Преславския конен полк, освободил Нова Загора 1877 г.
  18 януари 2009
 • Dumptyмалки капитало- вложения за облагородяване на настоящата улица "Минко Балкански". Пък ако ще това да стане и на принципа "С чужда пита - майчин помен", който професора прилага при всичките си благодедяния. А именно - да мобилизира за влагане в цяла България средства, които не са негови, а са събрани от заможни хора в Западна Европа. Ако продължава да си мисли, че жителите на улицата са му длъжни за неща, за които му са длъжни други, в някой общински съвет в бъдеще като нищо може да се формира мнозинство, което да върне на улицата старото й име - на Преславския конен полк, освободил Нова Загора 1877 г.
  18 януари 2009
 • DumptyВероятно за успехите във физиката на твърдото тяло е спомогнала ориентацията на професора към меката китка, която към 1960 г. вече се била състояла. Меките китки винаги са обсебени от един нарцистичен егоизъм и алчност за слава, в жертва на които падна името на улица "Преславска". Обсебвайки името на тази улица, професорът си мислеше, че му се полага тя да носи неговото име, в знак на признателност към приноса му в световната наука. За нещастие и през ум не му мина освен за световната наука, да допринесе с поне малки капитало- вложения за облагородяване на настоящата улица "Минко Балкански". Пък ако ще това да стане и на принципа "С чужда пита - майчин помен", който професора прилага при всичките си благодедяния. А именно - да мобилизира за влагане в цяла България средства, които не са негови, а са събрани от заможни хора в Западна Европа. Ако продължава да си мисли, че жителите на улицата са му длъжни за неща, за които му са длъжни други, в някой общински съвет в бъдеще като нищо може да се формира мнозинство, което да върне на улицата старото й име - на Преславския конен полк, освободил Нова Загора 1877 г.
  18 януари 2009