Пазара

В общински пазар ЕООД Нова Загора продават много производители и търговци.
През зимата те намаляват в сравнение с лятото, но дори и за зимата те са много, а клиентите малко. Може би поради това че града е малък, а може би и поради ниския стандарт на живот в малките градове какъвто е и нашият - Нова Загора!
Дълго време търговците и производителите бяха принудени да мизеруват в отвратителни условия.
Те прекарват по голямата част от деня си на пазара, за да се грижат за препитанието на семействата си.
Но на какво бяха подложени?
Бяха принудени да купуват платнища със собствени пари, за да пазят стоката си както и себе си от намокряне и от жаркото слънце. Дълго време стоката беше подлагана на разваляне довело и до големи финансови загуби.
Сега вече хората са прибрани на сухо, но какво трябва да заплатят за това?
Като първоначално наема на масите им беше увеличени на 80 лв.
В нашия малък град стандарта на живот е нисък. Хората се борят за заплата, с която да издържат семействата си подложени на студ и мизерия. Дори болни те стоят, за да могат да преживяват, но това може да стане невъзможно за много.
През зимата много от хората са принудени да ползват половината от масите си, защото купувачите са малко и това не им позволява да оцелеят.
И какво, ето от месец февруари 2007 се очаква ново увеличение на масите което ще достигне 150-200 лв.
Хора минималната заплата е 160 лв.
Нима 80 лв. за Нова Загора не са достатъчно.
Всеки търговец ползва мястото около масата си така че да не пречи на колегата си. Оставяйки му място, за да може нормално да обслужва клиентите си. Всеки се бори за оцеляване и всеки се мъчи да привлече клиенти. А господин управителя самостоятелно е взел решение да наложи задължителна площ, която да ползват търговците срещу тези 80 лв. а при превишаване на задължителната площ на един кв/м да плащат 30 лв. Разрешената площ за ползване е 1 м, но само напред. Това ще принуди търговците да подреждат на масите си по една щайгичка от всяка стока. Но винаги има една и съща стока с различно качество съответно на различна цена. Ами клиенти избора ще е ограничен.
Какво цели с това господин управителя. Един търговец може да оцелее на нашия пазар с изобилие от стока с различни качества, както и с нормален наем.

Моля, заемете се с този въпрос.

Извинявам се предварително, ако пропускам нещо, но аз съм един гражданин наблюдавал внимателно и възмутен. Надявам се да съм допринесла нещо за тази ситуация в която са поставени търговците и производителите от Общински пазар ЕООД Нова Загора.
ще коментирате ли?
  • dumpty111плодове, е едно нагло изискване на изпечени търгаши, което ние търпим от доста време. Техните семейства и те самите нямат повече права да печелят, отколкото останалите новозагорци. Затова няма защо да се занимаваме с тях в качеството им на продавачи.
    7 февруари 2009
  • dumpty111поддържане на високи цени - договарят се каква да е най-ниската цена на всяка стока. 5) 95% от продавачите не са производители, а спекуланти, които продават стока, купена от борси. 6) Поради спекулантската си, търгашеска природа, продавачите никога няма да престанат да се оплакват, а още по-малко ще са благодарни за каквото и да било благоустрояване на пазара. 7) Това как семействата им тънели в мизерия и затова трябвало да плащат евтини наеми, а новозагорци да купуват най-скъпите в южна България зеленчуци и плодове, е едно нагло изискване на изпечени търгаши, което ние търпим от доста време. Техните семейства и те самите нямат повече права да печелят, отколкото останалите новозагорци. Затова няма защо да се занимаваме с тях в качеството им на продавачи.
    7 февруари 2009
  • dumpty1111) Пазарът е създаден и задължен да обслужва населението, а не да се грижи за приходите на продавачите 2) Новозагорци не се интересуват от тегобите на продавачите, както на пазара така и където и да е, защото продавачите имат право да напуснат и да отстъпят маси на други 3) Продавачите щяха да имат някакво морално право на някакви претенции, ако новозагорският пазар не бе най-скъпият в радиус от 145 километра. 4) Продавачите нямат никакво морално право, тъй като е налице картелна практика за поддържане на високи цени - договарят се каква да е най-ниската цена на всяка стока. 5) 95% от продавачите не са производители, а спекуланти, които продават стока, купена от борси. 6) Поради спекулантската си, търгашеска природа, продавачите никога няма да престанат да се оплакват, а още по-малко ще са благодарни за каквото и да било благоустрояване на пазара. 7) Това как семействата им тънели в мизерия и затова трябвало да плащат евтини наеми, а новозагорци да купуват най-скъпите в южна България зеленчуци и плодове, е едно нагло изискване на изпечени търгаши, което ние търпим от доста време. Техните семейства и те самите нямат повече права да печелят, отколкото останалите новозагорци. Затова няма защо да се занимаваме с тях в качеството им на продавачи.
    7 февруари 2009