Край на циганските сватби.. уж

З А П О В Е Д

№ 759 / 25.07.2008г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. т. 1, 2, 3 от Наредбата за опазване на обществения ред и ползването на публичната собственост в Община Нова Загора

 

З А Б Р А Н Я В А М:

 

1. Високото говорене, пеене, свирене и пускане на музика на обществени места, в жилищните сгради и общежития, с които се създава шум, нарушаващ спокойствието на гражданите, както и ползването на оркестри, отделни музикални инструменти и електроакустични източници на музика в обществени заведения и открити места, намиращи се в близост до жилищни сгради, от 22:30 часа до 06:30 часа.

2. Забраната се отнася и за частните жилища при устройване на семейни тържества, когато шумът нарушава спокойствието на съседните обитатели.

3. Извършването на каквито и да е действия, които противоречат на обществения ред и отразяват явно неуважение към обществото, личността и морала.

Контрола по спазването на  заповедта възлагам на началник РПУ – Нова Загора.

Нарушителите да бъдат наказвани по Наредбата за опазване на обществения ред и ползването на публичната собственост в Община Нова Загора.

Препис от Заповедта да се връчи на началника на РПУ – Нова Загора.

Заповедта да се оповести чрез изнасяне на информационното таблото на Община Нова Загора, web страницата на общината и средствата за масово осведомяване.

 

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА:
/Н. ГРОЗЕВ/
ще коментирате ли?
 • SVetlio:X :evil:
  30 декември 2009
 • Петрова
  При нашия случай никаква патрулка не беше разкарвана-нямаше реакция изобщо!Ставаше въпрос за един/сещате се какъв-псевдо човек/,дето в 23 часа си режеше дърва под прозорците на съкварталците.От полицията регистрираха може би само обаждане,без други последствия!И рязането продължи,необезпокоено от никого...Та ,за кого е тази заповед?И защо не ни казаха веднага,че няма да дойдат ?Заповедта визира и тях... :s
  5 октомври 2008
 • PichoДано само забраната се спазва и важи за всички! Засега май предпочитано място за цигански сватби е ресторант "Флора". И защо ли всяка вечер валят жалби от граждани, разкарват патрулки и накрая няма санкционирани? Дали пък това не е начин за успешна конкуренция на останалите заведения? Общинските наредби би следвало преди всичко да бъдат в интерес на града и гражданите, а не в интерес на бизнеса на общинските съветници!
  14 август 2008