Честит 8 март- ден на жената

Това е ден на солидарността на жените от планетата в борбата им за независимост, мир, икономическо, политическо и социално равноправие.
Календарното време е свързано с първата масова проява на жени работнички, състояла се в Ню Йорк на 8 март 1857 г. По предложение на Клара Цеткин, направено на Втората международна конференция на жените-социалистки в Копенхаген през 1910 г., се приема: всяка година в една от първите недели на пролетта да се празнува деня на работничките и на международната им солидарност, с цел да се мобилизират широките женски трудови маси за борба за равноправие с мъжете във всички обществени сфери на живота.Участничките във Втората международна конференция на жените-комунистки през 1920 г. в Москва също препоръчват  Осми март за Международен ден на жената. Предложението се гради върху станали събития:  на 8 март 1917 г. работничките от Петроград излизат на демонстрация срещу глада, войната и царизма; на същата дата през 1890 г. с груба разпра е закрита женска демонстрация в Чикаго.За пръв път Международният ден на жената се чества през 1911 г. в Германия, Австрия, Швейцария и Дания, а през 1913 г. –  във  Франция и Русия.В България Осми март първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911 г.; през 1915 г. е първото публично честване. Като общобългарски празник Осми март започва да се празнува след 9 септември 1944 г. Отначало по предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 г. честването взема особено широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти.За децата този ден е празник на мама.
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари