Бюджет 2021 г. на Община Нова Загора

На 28-ми януари с близо 3/4 мнозинство от Общински Съвет Нова Загора беше приет Бюджет 2021 г. на Община Нова Загора. План сметката за пореден път беше определена като амбициозна и сумарно рекордна. През тази година общината планира да събере и похарчи 41 млн лв.

Постъпленията от местни данъци, такси, услуги и продажба на земя в Бюджет 2020 са преизпълнени със 700 хил. лв като амбицията е тази година те да станат 9 млн. лв. при заложени 8 млн лв за изминалата година. Целевата помощ от държавата за местни дейности е 3.7 млн лв. Планира се дефицита за 2021 г. да е 6 млн лв.

Субсидията на държавата към общината, която има за цел поддържането на държавни дейности, като снегопочистване и заплати на учителите, е с 3 млн. лв. повече и т.г. е в размер на 24 млн лв.

През 2021 г. капиталовата програма, за строителни обекти и благоустройство е на обща стойност 7.4 млн лв, от които 1.4 млн по линия на ЕС и 3.7 млн лв държавна субсидия за определени цели. Ето по интересните от тях:

 • 400 хил лв за нов покрив на болницата и едва 30 хил капиталова помощ.
 • 615 хил лв за изграждане на нова детска градина /държавна субсидия/
 • 600 хил лв за ремонт на ул. "Св Св Кирил и Методий"
 • 100 хил лв за ремонт на отоплителната инсталация в общината
 • 700 хил лв за ул. "Ал Стамболийски", която ще се прави заедно с двата паркинга зад читалището и до старият съд
 • 1.2 млн лв за пътя Съдиево - Кермен /държавна субсидия/
 • 370 хил лв за система за видеонаблюдение в града и селата
 • 300 хил лв за парк "Мария Роза"
 • 250 хил лв за централната алея в Големия парк

От общинска администрация не крият, че таз годишният бюджет е резултат от добрата работа на местната с държавната власт. Привлечените държавни средства за инфраструктурни обекти са близо 40 млн лв като 23 млн от тях са за нова пречиствателна станция за отпадни води

Заложените приходи в Бюджет 2020 бяха на стойност 34 млн лв, като той остана неизпълнен с 2.5 млн лв.

ще коментирате ли?
  Все още няма коментари