Бюджет 2018

На 11-ти януари се проведе публичното обсъждане на проекта за Бюджет 2018 г. на Община Нова Загора.

Бюджет 2018 г. възлиза на 30.8 млн лв което е +12% спрямо бюджета за миналата година. Този бюджет е рекорден за общината. Справка за изпълнението на Бюджет 2017 г. показва, че приходите са били 25.5 млн лв, при заложени 27.5 млн лв. През изминалата година общината изтегли банков кредит в размер на 8 млн лв чиито усвояване ще продължи и през настоящата година.

Предвидените местни приходи са 14.4 млн, а държавната субсидия към общината възлиза на 16.4 млн лв. И през 2018 г. общината планира да събере 7.4 млн лв от данъци, такси, глоби и продажба на имущество.

Най-много средства са заделени за сектор образование - близо 13 млн. лв; за комунални услуги са отделени 6.43 млн лв; култура - 3.14 млн лв; социално подпомагане - 2.1 млн лв. Сектор здравеопазване взима 780 хил лв, а за полицията има едва 480 хил. лв.

През настоящата година общината е планувала капиталови разходи за 5.5 млн лв, като успоредно с това ще се търсят и 2.5 млн лв за обекти от предходната година. Ето и по интересните от тях:

 • 2 млн лв за енергиина ефективност
 • 950 хил. лв млн лв за изграждане козирка и трибуна на градският стадион
 • 730 хил. лв за основен ремонт на ул. "Кънчо Чамов"
 • 433 хил лв за изграждане на културно-информационен център Дядо Влайчо
 • 400 хил. лв. за ремонт на главната ул. "Петко Енев" в с. Кортен
 • 300 хил. лв за ремонт на междублоково пространство в ж.к. "Загоре"
 • 175 хил. лв за основен ремонт на спортната площадка на СОУ "Христо Ботев"
 • 100 хил. лв за ремонт на сградата на историческият музей в града
 • 80 хил. лв за ремонт на шадраванът в центъра
 • 50 хил. лв.  за закупуване на автомати за таксуване на паркинг места
 • 20 хил. лв за ремонт на градската градина

След края на обсъждането на финансовата рамка на Община Нова Загора за 2018 година, кмета на града Николай Грозев заяви: "публичното обсъждане на проекта на бюджет има за цел да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му. Така заложеният бюджет ще гарантира запазване и подобряване на общинските услуги и условията на живот в общината".

ще коментирате ли?
  Все още няма коментари