Всичко за Нова Загора

Бюджет 2011 г.

19 148 786 лева е приходната част на проекто-бюджета за 2011 на Община Нова Загора, става ясно от материалите по Бюджет 2011 на Общината. Предвидените в бюджета държавни приходи за настоящата година са в размер на 11 902 186 лв. и заемат 62,16% от общият обем на приходите в общинския бюджет. Преходният остатък от 2010 година за държавни дейности е в размер на 930 387лв. Приходите с общински характер са в размер на 7 246 600 лв., като в тях е включена прогнозата за собствените приходи на Общината в размер на 4 783 017лв. Преходният остатък от 2010 г. е в размер на 500 790 лв.

Най-много средства в разходната част на проекто-бюджет 2011г., както бе и в Бюджет 2010 са заложени във функция „Образование" - 8 745 484 лв. Предвидената сума за капиталови разходи за 2011 г. на Община Нова Загора възлиза на 13 025 341 лв., като от тях целева субсидия от републиканския бюджет е в размер на 425 900 лв., собствени средства - 893 346 лв., преходен остатък - 36 908 лв. и други. Шест са преходните обекти заложени в проекто-бюджет 2011г. 35 са новите обекти заложени в списъка с капиталовите разходи.

Предложеният от Общинска администрация Бюджет 2011 бе разгледан и гласуван на заседание на Общинския съвет, което се проведе на 15-ти февруари.

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари
Този уеб-сайт използва бисквитки за по-лесно и по-приятно онлайн преживяване. Прочети още