Снимки

Именити личности

Апостол Дограмаджиев (1882 - 1935)

революционер, участник в национално-освободителното движение на българите в Македония и Одринска Тракия. Журналист и издател

Стоян
04.12.2013
726
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари