Снимки

Новини и събития

Никола Койчев с колеги

На трети март 2010 г. се навършват 50 години от смъртта на Никола Стефанов Койчев - основател и пръв директор на Историческия музей в Нова Заго

Николай
04.03.2010
1400
ще коментирате ли?
  • Щилиян Русев
    Никола Койчев е роден на 1 август 1886 г., а не 1881 г., както е отбелязано по-горе. Освен това никога не е учителствал в Първомай. Моля, бъдете по-прецизни по отношение на историческите факти! stelio_nz
    9 март 2010