Обяви и съобщения

➤ Продавам ➤ техника

Тази обява е с изтекла давност

КЕРАМИЧНИ ВОДЕЩИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/

Предлагам износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи/нишководачи/, шлайфани и полирани, използвани в текстилната техника, в производството на телове и изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в производството на кабели и проводници и др. Предоставям каталожна информация за оптимален избор

КЕРАМИЧНИ ВОДЕЩИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/
За контакти
0897234372
flexsy[кльомба]abv[точка]bg
3 декември 2018
други актуални обяви
Продавам ➤ техника

КЕРАМИЧНИ ВОДЕЩИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/

КЕРАМИЧНИ ВОДЕЩИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи (нишководачи), шлайфани и полирани, използвани в текстилната техника, в производството на те...
0897234372
flexsy[кльомба]abv[точка]bg
Услуги

СеÑ�Ñ�езное и Ñ�еÑ�Ñ�ное пÑ�едÐ...

СеÑ�Ñ�езное и Ñ�еÑ�Ñ�ное пÑ�едÐ...
Се��езное и �е��ное п�едложение к�еди�а Я п�едо��авл�� в ва�е �а�по��жение к�е...
+33644665229
mariasanchezlopez607[кльомба]gmail[точка]com
Продавам

ФЛЮС ЗА ЗАПОЯВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ

ФЛЮС ЗА ЗАПОЯВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ
Предлагам флюс /химически агент/ предназначен за директно калайдисване/ запояване на тънки медни емайлирани бобинажни проводници без необходимост о...
0897234372
067581851
flexsy[кльомба]abv[точка]bg
Услуги

Ð�Ñ�иÑ�ежава и пÑ�едлага вÑ�иÑ...

Ð�Ñ�иÑ�ежава и пÑ�едлага вÑ�иÑ...
��и�ежава и п�едлага в�и�ко о� 2000 � до 900 000 � ... �ие �ме ��и��и�н�ка компани�, п�...
pedroadans12@gmail.com
+22 995 250 697
pedroadans12[кльомба]gmail[точка]com