Сесия на Общински съвет - Нова Загора

Предложение за актуализация на бюджет „местни дейности" и списъка за капиталовите разходи ще разгледат на днешното си заседание общинските съветници в Нова Загора. Актуализацията е свързана с отпускането на допълнителни средства за разплащане на извършения ремонт на ул. Хан Аспарух" в града. В предварително обявения дневен ред са включени още предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Нова Загора, както и предложението за приемане на отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 1-ви януари 2009г.-31-ви декември 2010 и предложението за допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010г.

Част от точките в дневния ред касаят продажба чрез публичен търг на имоти общинска собственост и отпускане на финансови помощи на граждани от община Нова Загора. Предварително обявеният дневен ред на 43-тото заседание на Общински съвет Нова Загора включва 24 точки.
ще коментирате ли?
  • humptydu111Познатите ни журналистки продължават да грешат по един и същи начин. Така и не разбраха, че сесията не е заседание, а поредица от заседания, свързана с някаква сезонност. Например "зимна" или "лятна сесия" - нека си спомнят студентството, ако не са с купени дипломи. Така че не може едно мероприятие на Общинския Съвет да е хем сесия, хем заседание.
    31 март 2010