Продължава строежа на новата сграда на общината

бившата сграда на АПК ще става община..

Вече 3-ти месец продължава реконструирането на бившата, недовършена административна сграда на АПК за нуждите на Община Нова Загора, намираща се на ул. "24-ти май" #50. Това е вторият обект на общината които се финансира чрез тегленият в началото на годината 6 000 000 лв. заем. Припомняме Ви, че първият обект финансиран чрез този заем е новото отделение на инфекциозна болница , което е на стоиност 900 000 лв. Цифри и стоиности за новата сграда на общината не са оповестени. Фирмата изпълнител е "Еко Глобъл" която бе една от 3-те строителни фирми сключили комплексен договор с общината за усвояването на този заем. Предвижда се сградата да бъде завършена до 18 месеца.

ще коментирате ли?
  • анонименДИАНА МИРЧЕВА ДА СЕ МАХА ОТ НОВА ЗАГОРА
    3 юли 2009