Общинарите за пореден път не пожелаха да излязат на открит дебат за пл. "Свобода"

Градоначалниците от Община Нова Загора за пореден път отказаха да излязат на открит диалог относно реконструирането и превръщането на площад "Свобода" в зелена площ. На провелата се обществена дискусия в Бизнец център Нова Загора на 28-ми юли присъстваха десетки новозагорци, които при това бяха научили за събитието само от приятели. За всеобщо разочарование обаче кметският екип, които бе поканен по официален път, не пожела да уважи събитието и по този начин отказа да изложи тезата си (ако има такава) защо трябва пл. "Свобода" да бъде превърнат в градинка.
ще коментирате ли?
  • тониНикак не се връзват помислите и действията на обитателите на клетката "бизнесцентър" и Общинско ръководство/кмет, замове/ и т.н.
    1 декември 2010
  • БорисовГоспода управляващи,време е да си ходите..
    6 септември 2010
  • dumpty111"Свобода" = "Освобождаване". От кого? От монархо-фашизма ли?! Обществената дискусия бе организирана от кого, по какъв ред, от висотата на какъв авторитет? Ако поканата е била официална - от кое официално лице бе отправена тя? Защото това, че е адресирана до официални лица, не я прави официална. Беше ли това организиране предхождано от подписка или нещо подобно, което да му придаде гражданска легитимност? Или някой се мисли за достатъчно авторитетен, тъй че да може сам да инициира такова мероприятие? В общината има само 2 неоспорими авторитета - този на мнозинството в Общинския Съвет по даден въпрос и този на кмета. Те са горе-долу и главните официални лица. Всички други претенденти трябва да се изявяват групово, защото като отделни личности не са притежатели на толкова голям авторитет. Това групово единомислие подлежи на доказване - например чрез подписка. Няма как кметът и администрацията да нямат становище, тъй като явно са защитили проект, в който между другото има и солидна аргументация. Друг е въпросът дали са счели канещите ги лица/лице/ за достатъчно легитимен изразител на обществено мнение. Защото ако не са – не могат да канят кмета, а могат само да го помолят за среща на негова територия. Апропо – той и Бизнес-Центърът е негова територия, защото вече много години е разположен в общински недвижим имот на изключително ниска цена. Някак не върви да се прави на втора общинска администрация или на втори Общински Съвет.
    6 август 2010