Нова Загора ще кандидатства за развитие на селските райони

Общински съвет Нова Загора одобри участието на Община Нова Загора в създаване на публично-частно партньорство за подготовката и подаване на Заявление за подпомагане по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални местни инициативни групи /МИГ/ в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони. С 21 гласа „За" и 4 „Въздържал се", на заседанието, съветниците присъединиха община Нова Загора към общините, които ще могат да кандидатстват за привличане на инвестиции в размер до 2 млн. евро. Въз основа на Протокол от проведената на 21-ви август съвместна среща ОбС одобри и партньорите от стопанския и нестопанския сектор и техните представители, които да подпишат декларацията. Общинските съветници решиха още да изберат за кандидатстваща организация по проекта, която да подпише документите за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ", Сдружение с нестопанска цел „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор" Нова Загора. За свои представител по изпълнението на проекта и подписване на парньорската декларация местните парламентаристи избраха колегата си Стоян Пенев. Срокът за подаване на проектните предложения е 4-ти септември.
ще коментирате ли?
  • dumpty111Освен това, тук става въпрос за специални небългарски пари, за злоупотребата с които всеки гражданин ще може да сезира европейските институции директно или най-малко представителството на ЕС в София. Така че нека действащите лица още отсега да се простят с помислите за евентуално неправомерно облагодетелстване, основано на самомнението че това им се полага защото първи предприемчиво са се заели да движат този въпрос. Тук право на контрол ще има всеки гражданин и ако му бъде отказан достъп до информация, Европейските Институции ще поставят всеки на мястото му или най-малкото - ще лишат общината от парите си. За разлика от българските институции, на които каквито и сигнали да подаваш, си траят като ни лук яли, ни лук мирисали. Най-много да съобщят на мошенника, че подаваш сигнал за злоупотребите му.
    6 октомври 2009
  • dumpty111Какви проекти, какви 5 лева, господа?! Никакви документи няма да подпише в скоро време Бизнесцентъра. Преди това има период от 9 месеца, през който чрез "Придобиването на умения и постигането на обществена активност" на територията на общината, трябва първо да се създаде МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА. След това ще е нужна голяма работа за мобилизиране на населението, стопанските и нестопанските юридически лица и техните сдружения, както и на ръководството на общината в лицето на кмета и общинския съвет, които на многобройни мероприятия да изразят ДОКУМЕНТИРАНО пълно единодушие за по отношение на бъдещата СТРАТЕГИЯ НА МИГ, която да възникне от конкретните предложения на всички изброени субекти за ползването на евентуалните европари. След това тази СТРАТЕГИЯ трябва да се изработи и да бъде одобрена от Министерството на Земеделието и Храните. Чак след това одобряване МИГ ще придобие право на бюджет (до 2 млн евро) за подпомагане по конкретни проекти на стопански и други субекти на територията на общината. Правото на бюджет още не означава наличие на пари - за тях ще трябва да се почака още половин година. И ЧАК ТОГАВА ще дойде ред на ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, за които споменавате. Не е коректно някак на 3-ти септември да призовавате такива предложения да бъдат подадени до 4-ти септември. Общо взето - няма да видим и една стотинка от европарите, ако хората и институциите в общината не изразят ДОКУМЕНТИРАНО категорично единодушие и единомислие за смисъла и прозрачността тяхното ползване.
    6 октомври 2009