Национален поетичен конкурс - Нова Загора 2009

Община Нова Загоера организира поетичен конкурс Нова Загора 2009. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст. Всеки автор може да участва с до три непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи име, адрес и телефон за контакти. Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на Празниците на поезията "Нова Загора 2009" на 01.10.2009г. в рамките на Празника на града. Краен срок за предаване на творбите - 31.08.2009г. Награди ще бъдат присъдени в размер на 200 лв за 1-во място, 150 лв за 2-ро място и 100 лв за 3-то място.

гр. Нова Загора 8900
ул. "Петко Енев" № 50
Община Нова Загора
За отдел "Култура, медийна политика и вероизповедания"
За поетичния конкурс
Телефон за контакт: 0457/ 6 41 62
 
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари