Данък сгради и превозни средства ще скачат почти двойно

Предложение за увеличение на местни данъци и такси е внесъл кмета на града, Николай Грозев на 2-ри декември. Промяната касае данъците върху недвижимите имоти и превозните средства.

Предвижда се годишният размер върху жилищните имоти да скочи почти двойно - от 2‰ на 3.8‰. За нежилищните имоти данъкът става 3‰, вместо досегашните 2‰.

Увеличава се и даникът за възмездно придобиване на имущество - с +0.5‰ до 2.5‰.

Данъците върху превозните средства се предвижда да се увеличат средно с около 50%. Така например, собственик на автобус с до 22 места ще плаща с 25 лв повече, а за 10 годишна кола със 100 к.с. (74 kW) ще се плаща с 28 лв повече. Промяната засяга всички превозни средства, дори и балоните за които е предвидено да се плаща с 15 лв отгоре.

Според мотивите на кмета "ще се разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Нова Загора, които са естествена основа за развитие на местните дейности, както и за съфинансиране на проекти финансирани по оперативните програми и средства на ЕС".

През вторият си мандат (2011-2015) г-н Грозев и екипът му не са реализирали нито един реален проект с европейско финансиране на територията на общината, a заемите инкасирани в Община Нова Загора за същият период са на стойност 8.3 млн.лв.

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища до 16-ти декември в деловодството на общината. 

ще коментирате ли?
    Все още няма коментари