Предстоящи събития

ХГ "Руси Карабиберов"

Това събитие е вече приключило

Колекция PALMAE: Върхове с големи листа

03 - 29 август 2018

Андреса Боел, Беатриз Раушер, Мариза Барбоза, Николета Керинска, Присила Рампин

Изложбата Колекция Palmae : върхове с големи листа” включва творби създадени като част от проекта Достъп до природата. Петте авторки преразказват по свой начин желанието за съпоставка на съвремения начин на живот и възможността да се проникне в дивата природа. Изложбата включва серия графични творби - рисунки, монотипи, гравюри и фотографии вдъхновени от изживяванията на авторките по време на техните посещения в няколко екологични резервати във вътрешността на Бразилия. Колекция Palmae е един поетичен поглед върху Бразилската савана, малко позната дори за местното Южноамериканско население.

Проекта е финансиран от кметството на град Оберландия по общински фондове за подпомагане на изкуството.

29 юли 2018
прегледи 140
Стоян
Други предстоящи събития

Изложба на Алежандро Барето

21 януари - 28 февруари 2019
ХГ "Руси Карабиберов"
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари