Предстоящи събития

ХГ "Руси Карабиберов"

Това събитие е вече приключило

Сам Скита @ Обективен абстракционизъм

23 януари - 14 февруари 2018

И З Л О Ж Б А

М О Н О Т И П И Я

С А М  С К И Т А

О Б Е К Т И В Е Н  А Б С Т Р А К Ц И О Н И З Ъ М

Сам Скита / Юрий Романов / е роден през 1972 година. Живее и работи в отдалечено място в подножието на Балкана. Той формулира термина Обективен абстракционизъм като търговска марка за своето изкуство.

Основата на художествените му творения се корени в две десетилетия дълбоко вмешателство в изкуството на абстрактната форма.

Той умишлено бяга от техниките на старите майстори и създава съвършено нови в собственото си интензивно самообучение.

Първият му контакт с графиката и по-специално с монотипията го кара да осъзнае, че бързата работа има свой собствен живот, тя го води сама и почти го принуждава да я следва, тя диктува правилата и определя силата на удара - дали мощен и динамичен или тих и деликатен.

С откриването на смесените техники, той успява да позволи на солидните си познания върху задълбочеността и увереността на свободната лека форма да се слеят в творбите му, успява да ги сблъска със светлината с бърза техника от убедителни движения, като им позволява да открият и развият своя Обективен абстракционизъм.

Има няколко самостоятелни изложби в САЩ, Австрия и Англия и участия в европейски биеналета на графиката.

31 януари 2018
прегледи 201
Стоян
Други предстоящи събития

Изложба на Алежандро Барето

21 януари - 28 февруари 2019
ХГ "Руси Карабиберов"
ще коментирате ли?
    Все още няма коментари