Снимки

старата Нова Загора
Исторически музей

174

Исторически музей

Стоян
02.02.2018
1824
ще коментирате ли?
  • Христо Каракерезов
    Създаден от Никола Койчев.
    10 април 2019