Снимки

старата Нова Загора
Исторически музей

музеят

Исторически музей
Исторически музей
Historical museum

Стоян
16.07.2012
5597
ще коментирате ли?
  • Христо Каракерезов
    Създаден от Никола Койчев.
    10 април 2019