Снимки

старата Нова Загора

гимназията

Стоян
24.01.2015
4648
ще коментирате ли?
  • Христо Каракерезов
    Когато бях ученик, на първия етаж беше прогимназията "ИВ.Вазов", а на втория и третия гимназията "ХР.Ботев".
    10 април 2019
  • Galina Georgieva
    Гимназията... Едно тайнствено място в детството ми, с хладни полуздрачни коридори, които ме изпълваха със страхопочитание, когато влизах при майка и татко. И по-късно, последното ми училище в Нова Загора, което ми даде толкова много! А респект и вълнение изпитвам и до днес!
    13 август 2017