Бизнес справочник

в помощ на хората и бизнеса

"Яница хляб" АД

адрес: ул. Цар Освободител 61Г

участва в категории: Храни

За контакти
0457 64100; 0888444488
0457 64100
26 юни 2009
3122
други подобни визитни картички
ул. ”Съби Димитров” №11 – складова база
ул. Ангел Кънчев 68